XX Congrés Català de Sinologia i Patologia Mamària

XXXV Reunió de Sinologia dels Hospitals de Catalunya

XII Reunió d’infermeria en Sinologia